อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์

การวางแผนภาษี ลด แลก แจก แถม - 2544 [2001]

0859-0915


การบัญชีภาษีอากร--ไทย
ภาษีอากร--ไทย
การวางแผนภาษีอากร
การส่งเสริมการขาย--ภาษีอากร--ไทย

สินค้าตัวอย่าง ของแถม

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305