สถานการณ์การผลิตและการค้าสินค้าเกษตรสำคัญของไทยปี 2543. - 2544 [2001]


สินค้าเกษตร--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305