ไรท์, ไมเคิล, ค.ศ. 1940-2009.

ศิลาจารึก หลักที่2 ของหลวงพ่อศรีศรัทธาฯ สุโขทัยกับราชวงศ์เขมร;ราชวงศ์พญาผาเมืองกับลุ่มน้ำมูลตอนบน - 2543 [2000]


กัมพูชา--ประวัติศาสตร์.
ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงสุโขทัย, 1800-1900
กัมพูชา--กษัตริย์และผู้ครองนคร

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305