ปรีดี พิศภูมิวิถี.

พบใหม่กาพย์นิราศเรื่องแรกของสยามต้นทางฝรั่งเศสบันทึกเส้นทางไปปรารีสของคณะราชฑูตไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช - 2544 [2001]


จดหมายเหตุ--ฝรั่งเศส


ไทย--ประวัติศาสตร์--แหล่งข้อมูล

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305