จินตนา กิจมี

สโมสรศิลปวัฒนธรรม กำแพงดินประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ที่เหลือเพียงซาก - 2544 [2001]


กำแพงเมือง--ไทย--เชียงใหม่
โบราณสถาน--การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา


เชียงใหม่--โบราณสถาน

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305