รุจน์ โกมลบุตร.

แก้กฎหมายทำแท้ง เพื่อการทำแท้งเสรีหรือ? - 2544 [2001]


การทำแท้ง
การทำแท้ง--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305