กิติมา อมรทัต

โครงสร้างอำนาจและการเมืองในอ่าวเปอร์เซีย - 2534 [1991]

0125-3638


กลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซีย--การเมืองและการปกครอง
อังกฤษ--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305