ศรีเรือง จงกิตติรักษ์.

สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทย ในปี 2544 และ 2545. - 2544 [2001]


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ--2544-2545.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305