2544 ปีแห่งวิกฤตการค้าเอเชียจริงหรือ? - 2544 [2001]


ไทย--การค้า.
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้--ภาวะเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305