ธงชัย สันติวงษ์

ประเทศไทยไม่เกี่ยงโลกาภิวัฒน์ - 2544 [2001]


พยากรณ์เศรษฐกิจ--ไทย


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ

New Economy Knowledge Base

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305