สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

เลิกรำลึก 6 ตุลาเสียได้ก็คงดี - 2544 [2001]


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 9--เหตุการณ์ 6 ตุลาคม, 2519

6 ตุลา

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305