เขื่อนปากมูล ลมหายใจของสรรพสิ่งมีชีวิต โดย เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม - 2544 [2001]


เขื่อน--ไทย
เขื่อน--แง่เศรษฐกิจ--ไทย
เขื่อน--แง่สิ่งแวดล้อม--ไทย


เขื่อนปากมูล

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305