นิธิ เอียวศรีวงศ์

ใครไร้เหตุผลกันแน่ - 2544 [2001]


สมัชชาคนจน


เขื่อน--แง่เศรษฐกิจ--ไทย
เขื่อน--แง่สังคม--ไทย
ขบวนการสังคม--ไทย


เขื่อนปากมูล

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305