พระราชดำรัสในหลวงยกฎีกาคดีประหารนักค้ายาบ้า - 2544


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-2559 --ทัศนะเกี่ยวกับกฎหมาย.


กฎหมาย--ไทย

ฎีกา

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305