แม้วยังรวย 5 หมื่นล. ติดโผ 500 เศรษฐีโลก ชู บก.ประชาชาติ ผู้นำดาวรุ่งเอเชียคุ้ยซุกหุ้น - 2544


ทักษิณ ชินวัตร, 2492-
ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์
ชุมพล ณ ลำเลียง, 2490-
โบรมิโลว, เดวิด


Forbes
Businessweek
หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ


หุ้นและการเล่นหุ้น--ไทย
นักธุรกิจ
นักธุรกิจ--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305