ป.ป.ช.สรุปปิดคดีซุกหุ้นซักค้านนอกบัลลังก์ หักล้าง 8 ข้ออ้างทักษิณ - 2544


ทักษิณ ชินวัตร, 2492- --การพิจารณาและตัดสินคดี, การฟ้องร้อง, ฯลฯ


คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ--การพิจารณาและตัดสินคดี, การฟ้องร้อง, ฯลฯ


หุ้นและการเล่นหุ้น--ไทย
คดีและการสู้คดี--ไทย

คดีซุกหุ้น ปปช.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305