จักรภพ เพ็ญแข, 2510-

พม่า แรงกดดันจากต่างประเทศและอูเนวิน - 2535 [1992]


พม่า--การเมืองและการปกครอง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305