กนก อภิรดี

(สัมภาษณ์)กนก อภิรดี กรรมการและผู้จัดการทั่ไป บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม (บอย.) - 2544 [2001]

0125-7331


บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305