สามารถ ราชพลสิทธิ์

ปิดถนนสีลม ปฐมบทของคาร์ฟรีโซน - 2544 [2001]


จราจรในเมือง--ไทย--กรุงเทพฯ


ถนนสีลม

คาร์ฟรีโซน

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305