อิรัก:เป้าหมายต่อไปของนุช เมื่ออเมริกันลำพอง! - 2544 [2001]


บุช, จอร์จ วอล์คเกอร์, ค.ศ. 1946-
โอซามา บิน ลาเดน


การก่อการร้าย--สหรัฐอเมริกา
สงครามอัฟกานิสถาน


อิรัก--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--อิรัก

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305