จินตนา กิจมี

รายงาน 705 ปีเมืองเชียงใหม่ รอวันแก้ไขมลพิษเสียง-อากาศ - 2544 [2001]


มลพิษทางเสียง--ไทย--เชียงใหม่
มลพิษทางอากาศ--ไทย
ขยะและการกำจัดขยะ--ไทย--เชียงใหม่.


เชียงใหม่.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305