ความสัมพันธ์สหรัฐ-จีน น้ำตาลที่ค่อย ๆ ขม - 2534 [1991]


จีน--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--สหรัฐอเมริกา.
สหรัฐอเมริกา--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--จีน

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305