ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

คำพิพากษาศาลฎีกาและหมายเหตุ เรื่อง การรับรู้รายได้ของกิจการก่อสร้าง - 2545 [2002]

0859-0915


การรับรู้รายได้ (การบัญชี)
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง--การบัญชี

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305