รุจน์ โกมลบุตร.

เล่าสู่กันฟัง เรื่อง(ไม่)ย้ายธรรมศาสตร์ - 2545 [2002]


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์--สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์--การศึกษาและการสอน

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305