ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

การรับรู้รายได้ของกิจการก่อสร้าง - 2545 [2002]

0125-6580.


อุตสาหกรรมการก่อสร้าง--ภาษีอากร--ไทย
การบัญชีภาษีอากร--ไทย
คำพิพากษาศาล

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305