สุนทร สุรี เซลส์อื่นขายสินค้าแต่เขากล้าขายสายการบินกับอีก 1 ประเทศ - 2535 [1992]


สุนทร สุรี


นักธุรกิจไทย--ชีวประวัติ.
สายการบิน--การจัดการ.


สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305