ขอดเกล็ดเชียงใหม่ จับตาศึกคชสารค้าปลีก - 2534 [1991]


การขายปลีก--ไทย--เชียงใหม่


เชียงใหม่--การค้า

การค้าปลีก

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305