ไรท์, ไมเคิล, ค.ศ. 1940-2009.

อีสาน ไส้ติ่งของสยามหรือมดลูก? - 2545 [2002]


ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)--ประวัติศาสตร์

ภาคอีสาน อีสาน

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305