ปริญญา ตรีน้อยใส.

14 ตุลาคม 2516 จุด เส้น ระนาบ ที่ว่าง และประชาธิปไตย. - 2545 [2002]

0125-3654


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 9--วันมหาวิปโยค, 2516.

วันมหาวิปโยค, 2516 14 ตุลาคม 2516

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305