สุวรรณี เดชวรชัย

การตลาดตามเป้าหมาย สำหรับธุรกิจประกันภัย - 2545 [2002]

0125-2143.


ประกันภัยธุรกิจ
การตลาด

ธุรกิจประกันภัย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305