อัมมาร สยามวาลา

ทักษิโณมิคส์ ดร.อัมมาร สยามวาลา วิพากษ์ประเทศไทยในมือ ทักษิณ ชินวัตร - 2546 [2003]

0858-0731


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ--วิจารณ์
ไทย--นโยบายเศรษฐกิจ--วิจารณ์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305