เขตการค้าเสรีอาเซียน - 2535 [1992]

0125-1309.


เขตการค้าเสรี--กลุ่มประเทศอาเซียน.


ไทย--การค้า--กลุ่มประเทศอาเซียน

AFTA อาฟต้า

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305