10 แนวโน้มสำหรับผู้ประกอบการไทย. - 2546 [2003]

1685-8212


การจัดการธุรกิจ--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305