ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

ความรับผิดของกรรมการ กรณีบริษัทใช้ใบกำกับภาษีปลอม - 2546 [2003]

0125-6580.


ความรับผิดของกรรมการบริษัท--ภาษีมูลค่าเพิ่ม--ไทย

ใบกำกับภาษีปลอม

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305