วิทวัส รุ่งเรืองผล

ปัญหาร้านโชวห่วย และร้านสะดวกซื้อรายย่อย กับแนวทางแก้ไข - 2546 [2003]

0125-233x.


การขายปลีก--วิจัย--ไทย
ร้านค้าปลีก--วิจัย--ไทย
พฤติกรรมผู้บริโภค--วิจัย--ไทย
ร้านขายของชำ--วิจัย--ไทย
ร้านค้าสะดวกซื้อ--วิจัย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305