อุดม ปรีเปรมวัฒนา.

ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คกับคดีฟื้นฟูกิจการ - 2546 [2003]

0125-7331


เช็ค.
การฟื้นฟูบริษัท

การฟื้นฟูกิจการ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305