เรวัติ ตันตยานนท์

รู้เขา-รู้เรา สำหรับเจ้าของร้านโชวห่วยและค้าปลีก - 2546 [2003]


ร้านค้าปลีก--การจัดการ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305