เสนอข้อตกลงทางการค้ากับชาวฟินแลนด์อย่างไร และมารู้จักระบบ GSP ของฟินแลนด์. - 2535 [1992]

0859-192x


ฟินแลนด์--การค้า.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305