อเมทิส

ดอยสุเทพ สัญลักษณ์และแหล่งรวมจิตใจแห่งนครเชียงใหม่ - 2534 [1991]

บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

0859-757x


วัดพระธาตุดอยสุเทพ


ดอยสุเทพ
เชียงใหม่--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305