พอพันธ์ อุยยานนท์

เมืองกรุงเทพฯ ในประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ.2325 - 2398) - 2541 [1998]


กรุงเทพฯ--ประวัติศาสตร์--2325-2398
กรุงเทพฯ--การเมืองและการปกครอง--2325-2398
กรุงเทพฯ--ความเป็นอยู่และประเพณี.
ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์, 2325-2398

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305