พิมุข ชาญธนะวัฒน์

สโมสรศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์จากริมถนน - 2544 [2001]


มังราย, เจ้าพระยา, 1781-1860


เชียงใหม่--กษัตริย์และผู้ครองนคร--ชีวประวัติ
ไทย (ภาคเหนือ)--ประวัติศาสตร์.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305