วิวรรณ แสงจันทร์

ร้อยเอกชูเกียรติ มีโฉม ผู้ค้นพบแหล่งภาพเขียนสีที่ประตูผาจังหวัดลำปาง - 2544 [2001]


ชูเกียรติ มีโฉม


ภาพเขียนบนหิน--ไทย--ลำปาง


ไทย (ภาคเหนือ)--โบราณสถาน
ลำปาง--โบราณสถาน

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305