พิเศษ เจียจันทร์พงษ์.

อย่าลืม! ราชสำนักเมืองเหนือที่พิษณุโลก - 2546 [2003]


ลานนา (อาณาจักร)--ประวัติศาสตร์
พิษณุโลก--ประวัติศาสตร์

ราชสำนักเมืองเหนือ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305