เดินภูพนมรุ้ง เที่ยวทุ่งภูเขาไฟ ในวัฒนธรรมชาติ - 2546 [2003]


ปราสาทเขาพนมรุ้ง
ปราสาทเมืองต่ำ


เขื่อนลำนางรอง
บุรีรัมย์--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

ภูพนมรุ้ง ภูพระอังคาร ภูปลายบัด

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305