สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

ชำแหละ-ชำระประวัติศาสตร์ 6 ตุลา 2519 การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 ตุลาคม 2519 - 2546 [2003]


คณะรัฐมนตรี--การประชุม


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 9--เหตุการณ์ 6 ตุลาคม, 2519

การประชุม ครม. 6 ตุลา 2519 การประชุมคณะรัฐมนตรี

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305