ความเคลื่อนไหวการดำเนินการในกรอบเศรษฐกิจเอเปค. - 2546 [2003]

0857-8702


ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก--การประชุม.


การลงทุนของต่างประเทศ.
การวิเคราะห์การลงทุน.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305