สหรัฐฯ รับปากช่วยไทยเบิกร่องทวิภาคีเรื่องกุ้ง. - 2546 [2003]


ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก--การประชุม.


เอเชีย--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ.
ภูมิภาคแปซิฟิก--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ.

เอเปค

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305