ณรงค์ชัย อัครเศรณี.

ภาวะขณะนี้ยังไม่เกิดฟองสบู่แตกหรอก. - 2546 [2003]

0859-1237


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305