ไทยค้าพม่าหรือพม่าค้าไทย หาช่องทางให้ก่อนทำตลาด. - 2546 [2003]

0859-192x


ไทย--การค้า--พม่า.
พม่า--การค้า--ไทย.
พม่า--ภาวะเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305