วิสุทธิ์ สุวรรณมณี.

จีเอพี : คำที่เกษตรต้องรู้จัก. - 2546 [2003]


อุตสาหกรรมการเกษตร.
สินค้าเกษตร--มาตรฐาน.

GAP

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305